Show simple item record

Center for students Veleslavín

dc.contributor.advisorTichý Ladislav
dc.contributor.authorKonečný Josef
dc.date.accessioned2018-06-26T09:00:40Z
dc.date.available2018-06-26T09:00:40Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237830605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77975
dc.description.abstractTématem mé diplomové práce je návrh studentského centra v lokalitě Veleslavín. Projekt vychází z předdiplomního návrhu revitalizace daného okolí na obytnou část se službami a sportovním parkem. Skrze lokalitu prochází cyklostezka na místě původní železniční tratě. Navržené studentské bydlení je složeno ze tří samostatných hmot propojených společným parterem a lávkami. Pomocí lávky dále propojuji pěší trasou Petřiny s Veleslavínem. Vzhled budov reaguje na průmyslovou charakteristiku území a navazuje tak na bývalé telplárny v území. Výška budov reaguje na své okolí. Nejvyšší budova navazuje na výškovou úroveň Petřin a slouží zároveň jako orientační bod pro lávku, pomocí které lokality propojuji. Budovy obsahují ubytování pro studenty, stravování, společenské místnosti, učebny, konferenční a přednáškové místnosti, posilovnu a galerii. Tyto prostory jsou i částečně otevřeny veřejnosti. Při návrhu byl kladen velký důraz na otevřenost, provázanost a propojování studentské komunity.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with design of student's center in Veleslavín. The design is based on pre-diploma project of revitalization this location on the residential part with services and sports center. A cycle path runs through the area on the place of original railway line. A design of student housing is composed of three separated masses, connected via shared parterre and footbridges. Using pedestrian paths with footbridge, I´m connecting Petřiny with Veleslavín. The appearance of the buildings responds to the industrial characteristics of the area and links to the former gasworks in the area. The height of buildings reacts to their surroundings. The tallest building follows the height level of Petřiny and serves as a landmark for the bridge, through which I connect the site. All buildings include student accommodation, boarding houses, meeting rooms, classrooms, conference and lecture rooms, a gym and a gallery. These spaces are also partially open to the public. The design has placed great emphasis on the openness, interdependence and interconnection of the student community.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVelesalvín,studentské centrum,kolej,výšková budova,lávka,cihelná předstěna,cyklostezka,soběstačnostcze
dc.subjectVelesalvin,center for students,dormitory,high building,bridge,brick front,bicycle path,self-sufficiencyeng
dc.titleStudentské centrum Veleslavíncze
dc.titleCenter for students Veleslavíneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeDydovičová Helena
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record