Show simple item record

Family housedc.contributor.advisorJiran Zdeněk
dc.contributor.authorZuda Petr Samuel
dc.date.accessioned2018-06-26T08:57:14Z
dc.date.available2018-06-26T08:57:14Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-597327855505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77841
dc.description.abstractANOTACE: Obsahem této bakalářské práce je urbanistická studie a poté architektonický návrh v podobě studie včetně stavebního řešení v rozsahu dokumentace pro stavební řízení rodinného domu v obci Sýkořice (okr. Rakovník). Dům se nachází na mírně jižně až jihovýchodně svažitém terénu s přístupem od jižní strany parcely. Hlavní motivem návrhu bylo propojení s přírodou, maximální využití výhledů do krajiny, zejména jižním a jihovýchodním směrem a zachycení kontextu daného místa. Řešený objekt se nachází v CHKO Křivoklátsko, proto se objekt snaží v motivech a detailech příblížit a respektovat klasickou zástavbu dané lokality a nijak na sebe neupozorňovat v kontextu krajiny. Avšak zároveň dům poskytuje dostatečné propojení s přírodou a venkovním prostředím.cze
dc.description.abstractANNOTATION: The content of this bachelor thesis is an urban study and then an architectural design in the form of a study including a construction solution in the scope of documentation for the construction of a family house in the village of Sýkořice (district Rakovník). The house is situated on a slightly south to southeast sloping terrain with access from the southern side of the parcel. The main motive of the proposal was to interconnect with nature, to maximize the use of views in the landscape, especially in the south and southeast, and to capture the context of the site. The object is located in the CHKO Křivoklátsko, so the object tries to approach and respect the classic building of the given site in the motifs and details and not to point out in any way the landscape. However, at the same time, the house provides sufficient interconnection with nature and the outdoor environment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrodinný dům,Sýkořice,sedlová střecha,dřevěný obklad,pohledový betoncze
dc.subjectfamily house,Sýkořice,saddle roof,wooden tiling,visual concreteeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHořická Jana
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record