Show simple item record

Protection of Komárov against floods from the catchment area of Jalový potok

dc.contributor.advisorSatrapa Ladislav
dc.contributor.authorBláha Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-26T08:53:23Z
dc.date.available2018-06-26T08:53:23Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-587864841405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77673
dc.description.abstractTato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuje lokalizaci problémových míst na Jalovém potoce. V druhé části jsou pak navrženy způsoby a varianty protipovodňové ochrany městys Komárov. Blíže je zde rozpracována stavební úprava nátokového objektu náhonu Vávrových rybníků a jednotlivé varianty navazující opěrné stěny. Jednotlivé varianty jsou v závěru zhodnoceny. V závěru je dále návrh doplněn o statické a hydraulické výpočty.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is divided into two parts. The first part deals with the localization of problem sites on the Jalův Creek. In the second part there are designed methods and variants of the flood protection of the town of Komárov. A closer look at the construction of the Vávrových nábřovní nátokové náhonové nástavby and individual variants of the supporting wall. Variants are evaluated in the end. Finally, the proposal is supplemented by static and hydraulic calculations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNáhon,nátokový objekt,jezové těleso,vodní tok,opěrná stěna,erozecze
dc.subjectDrilling,flowing object,weir,watercourse,supporting wall,erosioneng
dc.titleOchrana Komárova před účinky velkých vod z povodí Jalového potokacze
dc.titleProtection of Komárov against floods from the catchment area of Jalový potokeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKareis Jan
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record