Show simple item record

Influence of admixtures on compressive strength increase rate

dc.contributor.advisorFládr Josef
dc.contributor.authorEl Aminová Barbora
dc.date.accessioned2018-06-23T14:05:48Z
dc.date.available2018-06-23T14:05:48Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-785931199405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77653
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na příměsi, které se mimo jiné používají do vysokohodnotných betonů. Nejprve se zabývá složkami, návrhem receptury a výrobou prostého a vysokohodnotného betonu, následně jsou specifikovány možné faktory ovlivňující tlakovou pevnost ztvrdlého betonu. V neposlední řadě jsou představeny a posouzeny tří hlavní příměsi, použité jako částečné náhrady cementu. Posuzována je hlavně schopnost příměsí dosáhnout vyšší tlakové pevnosti. Výsledkem laboratorní činnosti je zhodnocení vlivu příměsí na průběh nárůstu pevnosti. Cílem je zjistit, která z příměsí je schopna dosáhnout maximální počáteční a konečné pevnosti. Závěrem je zhodnocení celé práce a jsou zde také vyhodnoceny výsledky zkoušek jednotlivých příměsí.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on admixtures which, among others things, are used in high-performance concrete. Firstly, it deals with components, the proposal recipe and the production of simple and high-performance concrete, then are specified factors that influence the compressive strength of tough concrete. Last but not least, three main admixtures, which are used as partial cement substitutes, are introduced and evaluated. In particular, the ability of the admixtures to achieve higher compressive strength is assessed. The result of the laboratory activity is to evaluate the influence of the admixtures on the course of the increase in strength. The aim is to find out which of the admixtures is able to achieve maximum initial and final strength. The conclusion is the evaluation of the whole work and also the results of the tests of the individual admixtures.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvysokohodnotný beton,příměsi do betonu,pevnost v tlaku,faktory ovlivňující pevnost,popílek,křemičitý úlet,metakaolincze
dc.subjecthigh-performance concrete (HPC),concrete admixtures,compressive strength,factors affect strength,fly ash,silika fume,metakaolineng
dc.titleVliv příměsí na rychlost nárůstu pevnosticze
dc.titleInfluence of admixtures on compressive strength increase rateeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-22
dc.contributor.refereeBílý Petr
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record