Show simple item record

Complementary Passive Target Monitoring Methoddc.contributor.advisorPleninger Stanislav
dc.contributor.authorKonečný Filip
dc.date.accessioned2018-06-23T14:05:41Z
dc.date.available2018-06-23T14:05:41Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-785101602105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77644
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce s názvem "Komplementární pasivní metoda monitorování cílů" je ověřit myšlenku, zda je možné určovat polohu letícího letadla, které není vybavené systémem ADS-B, na základě vyhodnocení mód S odpovědí, při současné znalosti azimutů dotazujících se radarů, získaných pomocí referenčního letícího letadla, které je systémem ADS-B vybaveno. V práci jsou vysvětleny nezbytné pojmy a souvislosti vztahující se k dané problematice a je navržen postup, na jehož základě lze testovat přesnost komplementární metody. Vypočtené hodnoty jsou zdokumentovány statisticky a zjištěná nepřesnost metody je rozebrána chybovou analýzou.cze
dc.description.abstractThe subject of the paper "Complementary passive target monitoring method" is to describe a method that determines a position of a non-ADS-B equipped aircraft based on the evaluation of Mode S responses, while knowing the azimuths of the interrogating radars obtained by a reference aircraft that is equipped with the ADS-B. The aim of the paper is to explain important concepts and contexts related to the given issue. The paper proposes a procedure on the basis of it is possible to test the accuracy of the complementary method. The calculated values are statistically evaluated and the inaccuracy of the method is analyzed by error analysis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKomplementární metoda,WAM,ADS-B,SSR,mód S radar,DF 11,DF 1Komplementární metoda,DF 17cze
dc.subjectComplementary method,WAM,ADS-B,SSR,mode S radar,DF 11,DF 1Complementary method,DF 17eng
dc.titleKomplementární pasivní metoda monitorování cílůcze
dc.titleComplementary Passive Target Monitoring Methodeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeLipták Tomáš
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record