Show simple item record

Evaluation of changes on a selected Caribean island from remote sensing data after a huricane in 2017

dc.contributor.advisorHalounová Lena
dc.contributor.authorMaybrodskyy Oleksiy
dc.date.accessioned2018-06-23T14:05:09Z
dc.date.available2018-06-23T14:05:09Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-781235190705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77626
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zpracování pokrytí území ostrova Svatý Martin před hurikánem Irma a po něm. Určování jednotlivých změn ve vegetaci, zástavbě, vodstvu atd. Posouzení kvality a dostupnost použitých nekomerčních získaných dat a jejích časovou vhodnost. V první části je stručně popsán vývoj hurikánu Irma a popis ostrova Svatý Martin. V následující kapitole jsou popsány technické aspekty vývoje dálkového průzkumu Země a použité metody v rámci zpracování diplomové práce. Poslední část je věnována podrobnému popisu jednotlivých kroků průběhu zpracování diplomové práce, popis výsledku.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the processing of the area of Saint Martin (island) before and after Hurricane Irma. Determining individual changes in vegetation, urban, water, etc. Assessing the quality and availability of used non-commercial data and its timeliness. The first part briefly describes the development of Hurricane Irma and the description of Saint Martin. The following chapter describes the technical aspects of the development of remote sensing and the methods used in the elaboration of the diploma thesis. The last part is devoted to the detailed description of the individual steps of the course of the diploma thesis, description of the result.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdálkový průzkum Země,PCI Geomatica,Svatý Martin,hybridní klasifikace,hurikán Irma,mapová algebra,Sentinel-2cze
dc.subjectremote sensing,Geomatica,Saint Martin,hybrid classification,Hurricane Irma,Map Algebra,Sentinel-2eng
dc.titlePosouzení změn na vybraném ostrově v Karibském moři po hurikánu v roce 2017 z dat dálkového průzkumu Zeměcze
dc.titleEvaluation of changes on a selected Caribean island from remote sensing data after a huricane in 2017eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-20
dc.contributor.refereeHolubec Vladimír
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record