Show simple item record

Possibilities of photographic trajectory tracking of the moving object

dc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorJoska Martin
dc.date.accessioned2018-06-23T14:05:09Z
dc.date.available2018-06-23T14:05:09Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-781235190305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77625
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou fotografického sledování pohybujících se objektů. Část práce je věnována stručnému úvodu do počítačového vidění a popisu základních algoritmů pro detekci a sledování objektů. Hlavní částí práce popisuje provedení experimentu zaměřeného na rekonstrukci trajektorie míčku při softbalovém nadhozu s využitím akčních kamer GoPro.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with photographic tracking of moving objects. Part of the thesis is devoted to a brief introduction to computer vision and description of basic algorithms for object detection and tracking. The main part of the thesis describes an experiment focused on softball ball pitch trajectory reconstruction using GoPro action cameras.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPočítačové vidění,GoPro,Kalibrace kamer,Detekce objektu,Sledování objektu,Softball,Vícesnímková fotogrammetriecze
dc.subjectComputer vision,GoPro,Camera calibration,Object detection,Object tracking,Softball,multi-view photogrammetryeng
dc.titleMožnosti fotografického sledování trajektorie pohybujícího se předmětucze
dc.titlePossibilities of photographic trajectory tracking of the moving objecteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-21
dc.contributor.refereeŘezníček Jan
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record