Show simple item record

Using ESRI Story maps to visualize historical maps of landscape development over timedc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorBlažek Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-23T14:05:09Z
dc.date.available2018-06-23T14:05:09Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-781235178705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77623
dc.description.abstractDiplomová práce testuje využití produktu Story maps od společnosti Esri pro vizualizaci historických map s časovou složkou. Testování bylo provedeno na příkladech map z Akademického atlasu českých dějin. Práce se nejprve věnuje technologickým základům nutných k tvorbě aplikace. Následně pravidlům analogového a digitálního zobrazení časových informací v mapě. Výsledkem je zhodnocení všech možností a stanovení nejvhodnější metody pro vytvoření webových mapových aplikací obsahující časová data. Součástí je stanovení potřebných úprav a nástin řešení omezených možností aplikací podle požadavků na projekt Český historický atlas. Závěry mají sloužit ke stanovení postupu pro převádění všech atlasových map s časovou složkou do webového prostředí.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis tests the use of Story maps by Esri for visualization of historical maps with a time component. Testing was carried out on examples of maps from the Academic Atlas of Czech History. The work is first devoted to the technological basics necessary for the creation of the application. Following the rules of analog and digital display of time information in the map. The result is to evaluate all options and determine the most appropriate method for creating web map applications containing time data. It includes the identification of the necessary modifications and outlines of the limited application possibilities according to the requirements of the Czech Historical Atlas project. The conclusions are intended to determine the procedure for converting all atlas maps to the time component into the web environment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmapy s příběhem,ESRI,ArcGIS API for JavaScript,HTML,Český historický atlas,webová mapová aplikace,webový mapový server,historická dynamická mapacze
dc.subjectstory maps,ESRI,ArcGIS API for JavaScript,HTML,Czech historical atlas,web map application,web map server,historical dynamic mapeng
dc.titleVyužití ESRI Story maps pro vizualizaci historických map s vývojem území v časecze
dc.titleUsing ESRI Story maps to visualize historical maps of landscape development over timeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-21
dc.contributor.refereeKrejčí Jiří
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record