Show simple item record

Security Aspects of UAV Traffic in the Environment of Controlled Aerodromesdc.contributor.advisorHanus Daniel
dc.contributor.authorSekyrová Kateřina
dc.date.accessioned2018-06-23T14:04:50Z
dc.date.available2018-06-23T14:04:50Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-778757910305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77612
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť je analýza současného stavu řešení problematiky bezpilotních systémů v České republice a Evropě, rozbor rizik spojených s jejich provozem v blízkosti letišť, shrnutí dostupných metod detekce a eliminace nebezpečných dronů. V diplomové práci je představen návrh nového způsobu posuzování, schvalování a koordinace provozu bezpilotních systémů v řízeném okrsku letiště.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to critically overview regulatory framework for unmanned aircraft systems applicable in the Czech Republic and more precisely in Europe; to evaluate safety aspects of the UAS traffic in the vicinity of controlled airports; to introduce a new proposed assessment method for the UAS activity approval within a control zone and to summarize available methods of UAS detection and counter-drone methods.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezpilotní systémy,drony,UA,UAV,UAS,RPAS,UTM,ATM,řízený okrsek letiště,řízené letiště,bezpečnost,postupy,detekcecze
dc.subjectUnmanned systems,drones,UA,UAS,UAV,RPAS,UTM,ATM,control zone,controlled aerodrome,security,safety,procedures,detectioneng
dc.titleBezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišťcze
dc.titleSecurity Aspects of UAV Traffic in the Environment of Controlled Aerodromeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKeller Ladislav
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record