Show simple item record

FPGA-based support for predictable execution model in multi-core CPUdc.contributor.advisorSojka Michal
dc.contributor.authorBaryshnikov Maxim
dc.date.accessioned2018-06-23T14:04:44Z
dc.date.available2018-06-23T14:04:44Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-773337352905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77607
dc.description.abstractZ důvodu potřeby snížení nákladů a zvýšení výkonu embedded real-time systémů, pracují vědci po celém světě na způsobech, jak přizpůsobit hotová komerční zařízení bezpečnostně-kritickému designu. Předvídatelný exekuční model je slibné řešení k překonání problémů s interference na sdílených zdrojů na více jádrových platformách. Jedna z již existujících implementací PREM zahrnuje sledování přístupů do paměti založeny na hypervizoru. Problémy, které taková implementace vytváří (overheady v sledovaném softwaru) je možno minimalizovat využitím FPGA založeném na PREM. Cílem této práce je implementace popisovaného řešení a ověřené efektivnosti v porovnání s řešením založeném na hypervisoru. Uvedeny PREM watchdog byl úspěšně implementován na platformě Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC využitím moznosti trasovacího frameworku CoreSight. Výsledky ukazuji že v případě použiti uvedeného watchdogu založeného na FPGA, trvají přístupy 2.88 krát menší dobu než přístupy k hypervizoru pomoci hypercallu. Tímto se tvrzeni, ze hardwarová implementace watchdogu může snížit overhead potvrdilo.cze
dc.description.abstractIn attempts to make real-time embedded systems less expensive and more powerful, researchers in the field are working on ways to incorporate Commercial-off-the-shelf (COTS) multicore devices into safety-critical designs. The Predictable Execution Model (PREM) is a promising solution to overcome the problems of shared resources interferences on such multicore platforms. One of an existing implementation of PREM employs hypervisor-based memory access monitor. It has overheads, which could be reduced with the use of FPGA-based PREM memory access monitor instead. The aim of this thesis is to implement such solution and prove the efficiency of it comparing to the hypervisor-based one. The stated PREM watchdog was successfully implemented on Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC platform using the abilities of ARM's CoreSight Debug \& Trace system. The results show that in case of using FPGA-based memory watchdog maintenance takes 2.88 times less than the hypervisor-based solution requires in average (the hypercall time). Hence, the statement that HW-based guard may decrease the overhead of PREM application when compared to the software-based guard is proven.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectXilinx Zynq Ultrascale+,PREM,MPSoC,FPGA,trasování,ARMcze
dc.subjectpredictable execution,Xilinx Zynq Ultrascale+,MPSoC,FPGA,tracing,memory,PREMeng
dc.titleHardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorechcze
dc.titleFPGA-based support for predictable execution model in multi-core CPUeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeChudoba Jan
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record