Show simple item record

The charisma of a teacher from a perspective of a high school students

dc.contributor.advisorLorenzová Jitka
dc.contributor.authorSchwarz Patrik
dc.date.accessioned2018-06-23T14:04:22Z
dc.date.available2018-06-23T14:04:22Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-695600316405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77592
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je "Charisma učitele z pohledu středoškolských studentů". Tato práce pojednává o různých aspektech osobního charismatu učitelů, které studenti preferují a zda na ně pozitivně působí. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů jako charisma, adolescence a vztah učitele a studenta v tomto období. V empirické části je na základě dotazníkového šetření provedena výzkumná sonda zjišťující, jaké aspekty osobního charismatu učitelů studenti preferují a zda na ně pozitivně působí.cze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is " Teacher's charisma from the high school student's point of view. This thesis is presenting different aspects of a teacher's personal charisma which students prefer and how it positively influences them. In the theoretical part, the key terms such as charisma, adolescence and student/teacher relationship are defined. In the empirical part, there is a experiment that investigates which aspects of a teacher's personal charisma students prefer and wheather it influences them in a postitive way.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCharisma,adolescent,učitel,lídr,motivace,oblibacze
dc.subjectCharisma,adoslescent,teacher,leader,motivation,popularityeng
dc.titleCharisma učitele z pohledu středoškolských studentůcze
dc.titleThe charisma of a teacher from a perspective of a high school studentseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSemrád Jiří
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record