Show simple item record

Documentation and visualization methods of small structures and objectsdc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorŠartner Jan
dc.date.accessioned2018-06-23T14:03:29Z
dc.date.available2018-06-23T14:03:29Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-695599997405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77553
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je využití a přehled 3D modelovací a vizualizační technologie. Zpracovány jsou modely dvou kostelů, sochy, nádoby a slunečních hodin. Testovanými programy jsou Agisoft PhotoScan, Pix4Dmapper, RealityCapture a 3DFlow Zephyr Free, které jsou porovnávány z hlediska uživatelského prostředí, nabízených možností a kvality výsledků. Dále byly aplikovány funkce programů Geomagic Studio a CloudCompare pro úpravu a porovnání vytvořených modelů, které byly exportovány do často využívaných formátů pro vizualizaci a 3D tisk. Jako jedna z možností vizualizace bylo zvoleno virtuální muzeum, ale technologie zatím nebyla pro tuto práci zprovozněna a poskytnuta. Modely jsou připraveny pro budoucí zpracování touto pokročilou technologií. Z dvaceti možných modelů se jich podařilo vytvořit deset.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor work is application and summarization of 3D modeling and visualisation technology. Models of two churches, a sculpture, a vessel and a sundial are created. Tested programmes are Agisoft PhotoScan, Pix4Dmapper, RealityCapture and 3DFlow Zephyr Free which are compared from the point of view of user interface, offered possibilities and quality of results. Further functions of programmes Geomagic Studio and CloudCompare were applied to adjust and compare created models which were exported into frequently used formats for visualisation and 3D print. Virtual museum was chosen as one of the ways of visualisation but the technology has not been put into operation and provided for this work yet. Models are prepared for future processing by this advanced technology. Ten of twenty doable models were successfully created.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D modelování,virtuální rekonstrukce,vizualizace,snímek,software,mračno bodů,trojúhelníková síť,textura,virtuální muzeum,3D tiskcze
dc.subject3D modeling,virtual reconstruction,visualization,image,software,point cloud,triangular mesh,texture,virtual museum,3D printeng
dc.titleMetody dokumentace a vizualizace drobných objektů a předmětůcze
dc.titleDocumentation and visualization methods of small structures and objectseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-22
dc.contributor.refereePavelka Karel
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record