Show simple item record

Outputs derived from detailed 3D models of historical objects/sites - specifics of creation for purposes of building-historical research

dc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorCehák Vojtěch
dc.date.accessioned2018-06-23T14:03:20Z
dc.date.available2018-06-23T14:03:20Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-695599994705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77547
dc.description.abstractPráce se zabývá podrobnou analýzou parametrů hypsometrického plánu jako jednoho z technických výstupů pro stavebněhistorická bádání. Testuje různá řešení vzhledu a rozložení a snaží se nalézt ideální parametry výstupu. Dále nabízí stručné návody a popisy schopností zvoleného software vedoucí k vytvoření hypsometrického plánu s danými parametry. Ze všech programů jsou nakonec vybrány čtyři, s pomocí kterých jsou vyhotoveny vzorové výkresy a videonávod se záznamem celého postupu. Použita jsou data z pozemního laserového skenování - mračno bodů druhé brány hradu Andělská Hora (okres Karlovy Vary), testování je prováděno na stěnách tohoto historického objektu. Práce je vhodná pro pracovníky památkového ústavu ČR.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with a detailed analysis of a hypsometric plan as a one of possible technical outputs for research of historical buildings. It tests various solutions of appearance and layout and it tries to find out optimal parameters of the output. Furthermore, it offers brief manuals and descriptions of capabilities of chosen software leading to creation of the hypsometric plan with that parameters. There are created model drawings using four chosen programs as well as a video manual recording the whole process. The data used in this project came from terrestrial laser scanning - a point cloud of the second gate of Andělská Hora castle (district Karlovy Vary), the testing is performed at walls of this historical building. The thesis is appropriate for staff of the National Heritage Institute of the Czech Republic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectlaserové skenování,barevná hypsometrie,mračno bodů,software,návolaserové skenování,návodcze
dc.subjectlaser scanning,hypsometric tinting,point cloud,manualeng
dc.titleVýstupy odvozené z detailních 3D modelů historických objektů/míst - specifika tvorby pro účely stavebněhistorických bádánícze
dc.titleOutputs derived from detailed 3D models of historical objects/sites - specifics of creation for purposes of building-historical researcheng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-22
dc.contributor.refereePoloprutský Zdeněk
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record