Show simple item record

Methodology for Parking Areas Surveys

dc.contributor.advisorLangr Martin
dc.contributor.authorNavrátilová Kristýna
dc.date.accessioned2018-06-23T14:03:15Z
dc.date.available2018-06-23T14:03:15Z
dc.date.issued2018-06-23
dc.identifierKOS-695599968405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77541
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je analýza metodik dopravních průzkumů pro zjišťování a vyhodnocování obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch. V práci jsou popsány způsoby realizace průzkumů statické dopravy, možnosti zpracování a reprezentace vyhodnocených dat. Těžištěm práce je návrh metodiky průzkumu parkovacích ploch s využitím technologie záznamu a rozpoznání registračních značek vozidel a následné ověření navržené metodiky v praxi.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is the analysis of methodologies of transportation surveys for detection and evaluation of occupancy and turnover of parking areas. The thesis describes various static transport surveys methods, processing possibilities and representation of results. The main thesis focus is a methodology for parking areas survey with using recording technology, recognition of the vehicle registration plates and final verification of proposed methodology in practice.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectparkovací plocha,dopravní průzkum,metodika průzkumu,statická doprava,obsazenost,obrátkovostcze
dc.subjectparking area,traffic survey,survey methodology,static transport,occupancy,turnovereng
dc.titleMetodika vyhodnocování průzkumů obsazenosti a obrátkovosti parkovacích plochcze
dc.titleMethodology for Parking Areas Surveyseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKumpošt Petr
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record