Show simple item record

Reducing Influence of Old Age When Driving Car Using Driver Assistance Systems

dc.contributor.advisorMachan Jaroslav
dc.contributor.authorLehet David
dc.date.accessioned2018-06-23T14:03:14Z
dc.date.available2018-06-23T14:03:14Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-695599966705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77540
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce ?Redukce vlivu stáří při řízení pomocí asistenčních systémů řidiče? je nalezení vhodné skladby asistenčních systémů řidiče, které by dokázaly potlačit vliv stáří na řízení. Čtenář je v této práci seznámen se základními demografickými trendy, tříděním užitých věkových skupin, dále jsou zde popsány handicapy jednotlivých věkových skupin. Shrnuty jsou také metody kvality užité pro nalezení vhodné skladby asistenčních systémů. V praktické části této je pomocí metod kvality provedena analýza problémů zjištěných dotazníkovou studií a na základě této analýzy je doporučena vhodná skladba asistenčních systémů pro řidiče ? seniory.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis, ?Reducing Influence of Old Age When Driving Car Using Driver Assistance Systems?, is to find a suitable combination of driver assistance systems which could reduce the influence of old age on driving. The reader is introduced to basic demographic trends, division of age groups discussed in this work. Handicaps of these age groups are also described there. There is also a summary of Quality Assurance Methods used for finding the suitable combination of assistance systems. In the practical part of this work, problems of each age group researched by a questionnaire study are analyzed by QFD method and based on this analysis, the suitable assistance systems are found.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVěková skupina,metody kvality,QFD,asistenční systémy,problémy řidičecze
dc.subjectAge group,Quality Assurance Methods,QFD,assistance systems,driver?s problemseng
dc.titleRedukce vlivu stáří při řízení automobilu pomocí asistenčních systémů řidičecze
dc.titleReducing Influence of Old Age When Driving Car Using Driver Assistance Systemseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMashko Alina
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record