Show simple item record

Heat Transfer Study of a Biological Sample Analyzerdc.contributor.advisorTichý Petr
dc.contributor.authorVaclík David
dc.date.accessioned2018-06-23T14:02:09Z
dc.date.available2018-06-23T14:02:09Z
dc.date.issued2018-06-22
dc.identifierKOS-695599767805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77495
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá popisem a návrhem držáku biologických vzorků, kde cílem je popis distribuce teplot uvnitř regionu vzorku v závislosti na čase a zvoleném referenčním bodě pro umístění tepelného čidla. Samotné řešení je provedeno pomocí ko-simulace metodou konečných prvků kde dochází k interakci s chladicím proudem suchého vzduchu (CFD). Samotná práce je pak doplněna o stručný popis spektrofotometrie a vlivu teploty na analýzu biologických vzorků.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on design and description of a Biological Sample Analyzer, where the main goal is to describe a thermal field distribution inside of the specified biological sample with dependence on time and chosen reference point for insertion of a thermal probe. The problem itself is solved by finite-element method co-simulation with interaction from cooling stream of dry air (CFD). Part of the thesis is also a brief description of spectrophotometry method and the effect of temperature of a biological sample analysis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdistribuce teploty,spektrofotometrická analýza,chlazení proudem suchého vzduchu,CFD ko-simulace,návrh analyzátoru biologických vzorků,vliv teploty na stabilitucze
dc.subjectspectrophotometry analysis,effect of temperature on stability,cooling by a stream of dry air,CFD co-simulation,design of a biological sample analysis analyzer,distribution of temperatureeng
dc.titleStudie distribuce teploty analyzátoru biologických vzorkůcze
dc.titleHeat Transfer Study of a Biological Sample Analyzereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeGoldmann Tomáš
theses.degree.disciplineBiomechanika a lékařské přístrojecze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record