Show simple item record

The Financial Analyses and Comparision of Two Construction Companiesdc.contributor.advisorNováková Vladimíra
dc.contributor.authorPožár Marek
dc.date.accessioned2018-06-23T14:00:33Z
dc.date.available2018-06-23T14:00:33Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-593779773205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77425
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a mezipodnikového srovnání stavebních společností BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. a Stylstav s.r.o. První část je teoretická a zabývá se vysvětlením pojmu finanční analýza, jejími uživateli a potřebnými zdroji informací. V praktické části jsou nejprve představeny stavební společnosti, které jsou následně analyzovány metodami finanční analýzy v období let 2012 až 2016. Jednotlivé výsledky jsou průběžně porovnávány a nakonec vyhodnoceny v závěru.cze
dc.description.abstractThe subject of bachelor thesis is theoretical and practical elaboration of the financial statement analysis and intercompany comparison of construction companies BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. and Stylstav s.r.o. The first part is theoretical and deals with explanation of the term financial analysis, its user and source needed. The practical part introduces construction companies, whose are subsequently analyzed with methods of financial statement analysis in the time horizon from 2012 to 2016. The results are continuously compared and eventually evaluated in the conclusion.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfinanční analýza,vertikální analýza,horizontální analýza,mezipodnikové srovnání,rentabilita,zisk,rozvaha,výkaz zisku a ztrátcze
dc.subjectfinancial analysis,vertical analysis,horizontal analysis,intercompany comparison,profitability,profit,balance sheet,profit and loss statementeng
dc.titleFinanční analýza a porovnání dvou stavebních společnostícze
dc.titleThe Financial Analyses and Comparision of Two Construction Companieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-21
dc.contributor.refereeTomek Radan
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record