Show simple item record

Design of bearing members of residential house in Halouny

dc.contributor.advisorHanzlová Hana
dc.contributor.authorMauric Václav
dc.date.accessioned2018-06-23T14:00:20Z
dc.date.available2018-06-23T14:00:20Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-593779708405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77421
dc.description.abstractTématem této práce byl statický návrh rodinného domu v Halounech. Cílem práce byl předběžný návrh všech nosných konstrukcí a podrobný návrh vybraných nosných prvků. Mezi vybranými nosnými konstrukcemi je stropní deska a sloup. Pro tyto prvky byl proveden podrobný návrh a posouzení dle platných norem. Byl vypracován statický 3D model, který byl využit pro podrobný výpočet a pro analýzu vlivu velikosti otvorů na průhyb překonzolované části domu.cze
dc.description.abstractThe theme of this work is the static design of the family house in Halouny. The aim of this work is preliminary draft of the building bearing structures and detailed design of selected building constructions. The selected design constructions is a ceiling slab and a column. For these elements were carried out detailed design and assessment in accordance with aplicable standards. A static 3D model was created for this object, which was used for detailed design and for the analyze the influence of the hole size on the deflection of the cantilever part of the building.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŽelezobetonová konstrukce,Statický návrh,Statický 3D model,Návrh stropní desky,Návrh sloupu,Výkres tvaru,Výkres výztužecze
dc.subjectReinforced concrete structure,Structural design,Static 3D model,Design of ceiling slab,Design of column,Drawing shape,Reinforcement drawingeng
dc.titleNávrh nosných prvků objektu rodinného domu v Halounechcze
dc.titleDesign of bearing members of residential house in Halounyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-21
dc.contributor.refereeTipka Martin
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record