Show simple item record

Mask R-CNN in GRASS GIS

dc.contributor.advisorLanda Martin
dc.contributor.authorPešek Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:58Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:58Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-781236727405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77344
dc.description.abstractCílem diplomové práce je návrh softwarových nástrojů umožňujících uživateli využití Mask R-CNN (Mask region-based convolutional neural networks) v prostředí GRASS GIS. Tyto nástroje zprostředkovávají možnost učit svůj vlastní Mask R-CNN model a~aplikovat jej za účelem získání vektorových masek objektů z rastrových dat. V textu práce je nejprve nastíněn teoretický základ konvolučních neuronových sítí, následuje přehled možností jejich využití v počítačovém vidění, dále kapitoly o použitých technologiích, a uzavírá jej část věnovaná implementaci samotné. Přílohy obsahují uživatelskou příručku a ukázku výsledků dosažených za využití vytvořených modulů.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to develop software tools allowing the user to use Mask R-CNN (Mask region-based convolutional neural networks) in GRASS GIS. These tools allow the user to train his own Mask R-CNN model and use it to get vector masks from raster data. In the text of the thesis, the theory behind convolutional neural networks is introduced, followed by a list of their possible applications in the field of computer vision, a brief sketch of used technologies and is ended with a part dedicated to the implementation itself. The appendix contains a user manual and examples of usage.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectGIS,GRASS GIS,Python,umělé neuronové sítě,konvoluční neuronové sítě,Mask R-CNN,instanční segmentacecze
dc.subjectGIS,GRASS GIS,Python,artificial neural networks,convolutional neural networks,Mask R-CNN,instance segmentationeng
dc.titleMask R-CNN v prostředí GRASS GIScze
dc.titleMask R-CNN in GRASS GISeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeLennert Moritz
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record