Show simple item record

Project and implementation of e-learning course for teaching a professional subjectdc.contributor.advisorMrázková Kateřina
dc.contributor.authorBerka Michal
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:22Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:22Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695600315005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77319
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na oblast elektronického vzdělávání (e-learningu). V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na různé možnosti a reálné uplatnění této didaktické novinky, vysvět-luje a objasňuje běžně používané pojmy, zaměřuje se na podmínky, které předcházejí před jejím zavedením do praxe. V praktické části je vytvořena, uvedena a spuštěna zkušební testovací verze e-learningového kurzu, který je zařazen do výuky odborného předmětu na vybraných SOŠ a SPŠ.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the field of electronic education (e-learning). In the theoretical part, the bachelor thesis focuses on various possibilities and real application of this didactic novel, ex-plains and clarifies commonly used terms, focuses on the conditions that precede its introduction into practice. In the practical part, a test trial version of the e-learning course is created, launched and launched, which is included in the teaching of a specialized subject at selected SOŠ and SPŠ.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectE-learning,on-line vzdělávání,informační a komunikační technologie,systém řízení výuky,LMS,tvorba e-learningového kurzu,didaktické a pedagogické principy e-learningu,strategie ADDIEcze
dc.subjectE-learning,online education,information and communication technologies,teaching management system,LMS,creation of e-learning course,didactic and pedagogical principles of e-learning,AD-DIE strategyeng
dc.titleNávrh a realizace e-learningového kurzu pro výuku odborného předmětucze
dc.titleProject and implementation of e-learning course for teaching a professional subjecteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVaněček David
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record