Show simple item record

Analysis of Unreliable Data in the ADS-B Messagesdc.contributor.advisorPleninger Stanislav
dc.contributor.authorNovák Jiří
dc.date.accessioned2018-06-20T05:19:16Z
dc.date.available2018-06-20T05:19:16Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695600231205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77315
dc.description.abstractPráce v teoretické části seznamuje čtenáře s ADS-B, zejména se strukturou "Surface Position Message" a "Aircraft Operation Status Message", která nám poskytuje doplňující informace pro určení parametrů přesnosti a kvality. Po seznámení s teorií problematiky následuje praktická část, která se skládá z určení referenčních bodů/křivek na letišti Praha, dekódování ADS-B zpráv a následného výpočtu polohové a "Heading" chyby. V závěru je odděleně analyzováno několik vybraných letů, které vykazují vyšší polohovou chybu a HDG chybu a probíhá diskuze, z jakého důvodu tyto chyby vznikají, zda existuje spojitost mezi nimi a zda chyby odpovídají parametrům přesnosti a kvality a předpokládané chybě způsobené magnetickou deklinací.cze
dc.description.abstractIn the theoretical section, readers are introduced to the ADS-B systems, especially to the structures "Surface Position Message" and "Aircraft Operation Status Message", which provide us with additional information determining the parameters of accuracy and quality. The theoretical section is introducing the main themes which are then followed by a practical part. That section includes the determination of reference points/curves at the Prague Airport, decoding of ADS-B messages and subsequent calculation of the position and "Heading" errors. The conclusion section separately analyses several selected flights, which show a higher position error and HDG error. The discussion dealing with the reasons why these errors arise, whether there is a link between them and if they correspond with the parameters of accuracy and quality and the assumption of magnetic declination error.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectADS-B,1090ES,DF17,Letiště Praha,Pojezdová dráha,Polohová data,HDG,WGS84,Surface Position Message,Aircraft Operation Status Message,Polohová chyba,HDG chybacze
dc.subjectADS-B,1090ES,DF17. Prague Airport,Taxiway,Positional data,HDG,WGS84,Surface Position Message,Aircraft Operation Status Message,Positional Error,HDG Erroreng
dc.titleAnalýza nespolehlivých dat v ADS-B zpráváchcze
dc.titleAnalysis of Unreliable Data in the ADS-B Messageseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeStrouhal Miloš
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record