Show simple item record

Application of Simplex Algorithm for Submodular Discrete Energy Minimization with Binary Variables

dc.contributor.advisorPrůša Daniel
dc.contributor.authorTiuzhina Ekaterina
dc.date.accessioned2018-06-19T22:08:07Z
dc.date.available2018-06-19T22:08:07Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifierKOS-881196330305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77233
dc.description.abstractMinimalizace diskrétní energie je známý a široce používány model, který je podstatný pro velký počet problémů nizkourovňového počítačového vidění. Vzhledem k tomu, že minimalizace energie může být až NP-těžkým problémem, bylo navrženo mnoho způsobů aproximace. Jedním způsobem je LP relaxace problému. Bylo ukázáno, že je možné implementovat grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie s binarními proměnnými. Výhodou této metody je, že na určitých datech je efektivnější než alternativní metody aproximace. V této bakalářské práci se zabýváme implementací grafového simplexového algoritmu pro submodulární instance problému minimalizace diskrétní energie. Nejdřív definujeme speciální LP relaxaci pro submodularní instance, poté navrhneme grafový simplexový algoritmus, který následně implementujeme v jazyce C++.cze
dc.description.abstractDiscrete energy minimization is a well-known and widely used model which is substantive for many low-level computer vision problems. Since minimizing energy is often even an NP-hard problem, a great variety of approximation methods has been proposed. One of them is based on an LP relaxation of the problem. It has been shown, that it is possible to implement a graph-based simplex algorithm for energy minimization instance with binary variables. Moreover, the existing implementation of this algorithm is more effective for some data instances than alternative methods of approximation. In this thesis we focus on implementing a graph-based simplex algorithm for submodular instances of energy minimization problems. We define a special LP relaxation for submodular instances, present a graph-based simplex algortihm for solving it and implement it in C++.\newline \newlineeng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectminimalizace diskrétní energie,LP relaxace,simplexová metoda,grafové algoritmy,submodularní funkcecze
dc.subjectdiscrete energy minimization,LP relaxation,simplex method,graph algorithms,submodular functionseng
dc.titleAplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnýmicze
dc.titleApplication of Simplex Algorithm for Submodular Discrete Energy Minimization with Binary Variableseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-12
dc.contributor.refereeČech Jan
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record