Show simple item record

Cable railing for railway bridgesdc.contributor.advisorRyjáček Pavel
dc.contributor.authorSklenář Radek
dc.date.accessioned2018-06-19T22:06:30Z
dc.date.available2018-06-19T22:06:30Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-781238074105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77165
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je ocelové lankové zábradlí pro železniční mosty. Práce se věnuje přípravě, popisu a provedení experimentu, který zjišťuje schopnost jeho zadržení. Data z experimentu jsou zde analyzována, popsána, vyhodnocena a je podle nich stanoveno charakteristické zatížení zábradlí. V druhé části jsou představeny výpočetní modely pro různé varianty prostorového uspořádání, zatížené zjištěným zatížením z experimentu. Modely jsou využity k tvorbě přehledných tabulek dimenzí zábradelních prvků, tj. sloupků a lanek.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is steel cable railing for railway bridges. The thesis pays attention to the preparation, description and execution of the experiment, which determines the ability of its retention. The experimental data are analyzed, described, evaluated and used to determine the characteristic load of the railing. The second part presents computational models for different spatial layout variants, loaded by the newly established load. The models are used to create overview tables for the dimensions of the railing elements, i.e. columns and cables.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectocelové,lankové,zábradlí,železniční,most,experiment,výpočetní,modelcze
dc.subjectsteel,cable,railing,railway,bridge,experiment,computational,modeleng
dc.titleLankové zábradlí pro železniční mostycze
dc.titleCable railing for railway bridgeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeKutina Filip
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record