Show simple item record

Suprathermal electron diagnostics for the COMPASS tokamak using EC emissiondc.contributor.advisorUrban Jakub
dc.contributor.authorFarník Michal
dc.date.accessioned2018-06-19T22:05:54Z
dc.date.available2018-06-19T22:05:54Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-780684788705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77143
dc.description.abstractTato práce se zabývá diagnostikou elektronové cyklotronové emise ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS. Cílem bylo na základě simulací navrhnout finální design radiometru pro měření ubíhajících elektronů. Tato diagnostika používá vertikální pohled podél siločáry konstantního magnetického pole a přijímá vlny s frekvencemi 76,5-88,3 GHz. V tomto zapojení lze měřit nízkoenergetické ubíhající elektrony s energiemi 50-140 keV. Díky parametrům tokamaku COMPASS musíme při analýze počítat s detekcí odraženého záření. Měření potvrdila absenci parazitního signálu i nežádoucích závislostí na elektronové hustotě a teplotě. Bylo potvrzeno, že detekovaný signál pochází z ubíhajících elektronů a dokáže výborně měřit jejich primární generaci. Měření EC vln se prokázalo jako účinný nástroj pro zkoumání ubíhajících elektronů a může být použito jako standardní diagnostika v rámci dalších experimentů.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with electron cyclotron emission diagnostic of runaway electrons in the COMPASS tokamak. The goal was to utilize the final design of the radiometer for the runaway electron measurements with the help of simulations. This diagnostic uses the vertical view of a plasma along the line of the constant magnetic field and receives the waves with the frequencies 76.5-88.3 GHz. In this setup it is able to measure the low-energy runaway electrons with the energies 50-140 keV. Due to the COMPASS tokamak parameters we have to take into account the detection of a reflected emission. The measurements proved the absence of a spurious signal and unfavourable dependences on the electron density and temperature. It was determined that the runaway electrons are the signal source and it is able to measure their primary generation very well. The EC wave measurement proved to be useful tool for the runaway electron research and it can be used as a standard diagnostic for the following experiments.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttokamak,plasma,elektronová cyklotronová emise,ubíhající elektrony,radiometr,diagnostikacze
dc.subjecttokamak,plasma,electron cyclotron emission,runaway electrons,radiometer,diagnosticseng
dc.titleDiagnostika supratermálních elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC emisecze
dc.titleSuprathermal electron diagnostics for the COMPASS tokamak using EC emissioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-11
dc.contributor.refereePreinhaelter Josef
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record