Show simple item record

The Evaluation of Eloktroinstala BBS, s.r.o.

dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorCyriusová Šárka
dc.date.accessioned2018-06-19T22:04:55Z
dc.date.available2018-06-19T22:04:55Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifierKOS-780409336905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77106
dc.description.abstractCílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti Elektroinstala BBS, s.r.o. Odhad hodnoty firmy je proveden k 15. 4. 2018. Pro věrohodné ocenění, je diplomová práce doplněna o finanční analýzu, analýzu makroekonomického prostředí a analýzu odvětví. Samotné ocenění je založeno na výnosové metodě diskontovaného peněžního toku do firmy (FCFF). K vypočítané hodnotě je taktéž vynesen výrok a v závěru je vypracována citlivostní analýza, ve které je proveden rozbor faktorů, které ovlivňují výslednou hodnotu podniku. Na základě tohoto rozboru jsou vzneseny návrhy na případné zlepšení, které by v budoucnu přineslo podniku vyšší hodnotu.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is determination of the market value of the company Elektroinstala BBS, s.r.o. The estimation of the value is accomplished by 15. 4. 2018. In charge of credible evaluation, the diploma thesis is complemented by financial analysis, analysis of macroeconomic environment and analysis of the sector. The evaluation itself is based on yield method of discount free cashflow for the firm (FCFF). The statement is raised to the enumerated value and the sensitivity analysis is made at the end of this thesis, which contains breakdown of factors having influence to the finale value of the company. Based on this analysis are made the proposals for potential improvement, which could bring higher value to the company in the future.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectstanovení tržní hodnoty podniku,Elektroinstalal BBS s.r.o.,oceňovánícze
dc.subjectdetermining of the market value,Elektroinstala BBS s.r.o.,evaluationeng
dc.titleStanovení hodnoty podniku Elektroinstala BBS, s.r.o.cze
dc.titleThe Evaluation of Eloktroinstala BBS, s.r.o.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJindřichovská Irena
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record