Show simple item record

Development of an Android Input Method Using Brailledc.contributor.advisorNovák Daniel
dc.contributor.authorHryzák Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-19T22:04:32Z
dc.date.available2018-06-19T22:04:32Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-773337375905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77091
dc.description.abstractTato práce se zabývá možnostmi vstupu Braillova písma na mobilních zařízeních se systémem Android. V úvodní části jsou popsány a porovnány vybrané systémy pro Braillův vstup, a také jednotlivé typy Braillova písma. V další části práce je navržena samotná implementace Braillovy klávesnice pro Android. Důležitou součástí je návrh uživatelského rozhraní klávesnice. Zde je kladen velký důraz na co nejlepší přizpůsobení ovládání nevidomým uživatelům tak, aby klávesnice byla co nejjednodušeji ovladatelná a zároveň bylo dosaženo vysoké přesnosti při psaní. K tomu slouží například úprava polohy jednotlivých kláves na základě historie uživatelových stisků. To je velice důležité vzhledem k absenci hmatové zpětné vazby. V práci je navrženo více metod, pomocí kterých lze pozici jednotlivých kláves upravovat. I přes tuto korekci může docházet k chybám (gramatická chyba nebo překlep). Proto se práce také zabývá možností automatické korekce již napsaných slov. K dalšímu usnadnění a zrychlení psaní je část práce věnována možnostem doplňování rozepsaných slov. V závěru práce je provedeno testování klávesnic na nevidomých uživatelích. V testech jsou zjišťovány chybovosti při psaní, doba psaní a jaké typy chyb vznikají a co je jejich příčinou.cze
dc.description.abstractThis thesis deal with the possibilities of entering Braille on Android mobile devices. The first part describes and compares selected systems for Braille input as well as individual types of Braille. In the next part of the thesis, the implementation of the Braille keyboard for Android is designed. The important part is the design of a keyboard user interface. The emphasis is on optimizing the controls for blind users so that the keyboard usage is as easy as possible while mantaining high accuracy when writing. Example of this would be adjusting the position of individual keys based on the history of users presses. This is very important due to the absence of tactile feedback. This thesis proposes several methods to modify the position of the individual keys. Despite this correction, gramatical or typing arrors may occure. Because of that, the thesis also deals with the possibilities of automatic correction of already written words. To further simplify and accelerate writing, part of the thesis is devoted to the possibilities of completing the words. Last part of the thesis focuses on tests/testing that was performed by blind users. Writing errors, typing times, and what types of errors are occurring and what causes them are identified in the tests.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAndroid,Braille,klávesnice,asisitivní technologiecze
dc.subjectAndroid,Braille,keyboard,assistive technologyeng
dc.titleVývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmocze
dc.titleDevelopment of an Android Input Method Using Brailleeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKordík Pavel
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record