Show simple item record

Modeling the influence effect of recharging electric vehicles on the ratios connected in the distribution griddc.contributor.advisorKůla Jan
dc.contributor.authorTomáš Filip
dc.date.accessioned2018-06-19T22:03:43Z
dc.date.available2018-06-19T22:03:43Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-773337363205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77059
dc.description.abstractCílem této diplomové práce, vypracované na ČVUT v Praze, je modelace vlivu dobíje-ní elektromobilů na poměry v distribuční síti nízkého napětí. V první části této práce se zabývá přiblížením problematiky elektromobility a jejího budoucího vývoje. Uvádí možné scénáře rozvoje a výzvy kterým celé odvětví bude čelit. Dále přibližuje proces dobíjení elektromobilů ve veřejných či soukromých dobíjecích bodech. V praktické části měříme vliv zvýšeného výkonu odebíraného elektromobily na úrovni vybraných sítí nízkého napětí, včetně rozboru rizikových stavů a možných řešení.cze
dc.description.abstractGoal of this thesis, elaborated at CTU in Prague, is modeling the effect of recharging electric vehicles connected in the distribution grid. The first part of the thesis is dealing with main factors of electromobility and its future development. Various scenarios of possible future development are presented along with challenges linked to them. The next part introduces form of recharging electric vehicles in public or private charging points. In the practical part we measure effect of increased demand caused by electric vehicles on specific low voltage grids, including analysis of risk factors and possible solutions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektrické vozidlo,dobíjecí bod,dobíjecí stanice,výkon,distribuční síť,chytré dobíjenícze
dc.subjectElectric vehicle,charging point,charging station,power,distribution network,smart-chargineng
dc.titleModelování vlivu dobíjení elektromobilů na poměry v distribuční síticze
dc.titleModeling the influence effect of recharging electric vehicles on the ratios connected in the distribution grideng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMüller Zdeněk
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record