Show simple item record

Optimisation of luminous intensity curves of luminaires for roaddc.contributor.advisorŽák Petr
dc.contributor.authorMočička Jakub
dc.date.accessioned2018-06-19T22:03:37Z
dc.date.available2018-06-19T22:03:37Z
dc.date.issued2018-06-18
dc.identifierKOS-773337361505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77053
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá optimalizací křivek svítivosti svítidel pro osvětlení venkovní komunikace. V práci jsou shrnuty základní požadavky na osvětlení venkovní komunikace dle normy ČSN EN 13201 částí 2 a 3. Kromě požadavků udaných normou je v diplomové práci představen teoretický základ k výpočtu hodnot fotometrických veličin. Dále je představena konfigurace, pro kterou je provedena optimalizace. Stejně tak i algoritmus použitý k výpočtu hodnot svítivosti pro dané C-roviny a úhly. Na závěr jsou představeny grafické výsledky obdržené z optimalizace prováděné v softwaru Wolfram Mathematica a kontrola vypočítaných hodnot pro námi zvolenou konfiguraci v softwaru Dialux.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on optimalization of luminous intensity curves for road lighting. In thesis are summarized basic demands on road lighting according to technical norm ČSN EN 13201 part 2 and 3. Besides that thesis presents theoretical background for lighting calculations. Next part introduces road configuration used in calculations and algorithm for calculating luminous intensity for given C-planes and angles. Last part is focused on presenting graphical results obtained via Wolfram Mathematica software as well as graphical verification of calculated luminous intensities for given configuration in Dialux software.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoptimalizace,svítivost,pozemní komunikace,osvětlenost,jas,svítidla,C-roviny,třídy komunikacecze
dc.subjectoptimalization,luminous intensity,carriageway,illuminance,luminance,luminaires,C-planes,road lighting classeseng
dc.titleOptimalizace křivek svítivosti svítidel pro venkovní komunikacecze
dc.titleOptimisation of luminous intensity curves of luminaires for roadeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeStaša Michal
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record