Show simple item record

Processing of Radiation Data from the Timepix Sensor on the VZLUSAT-1 Satellitedc.contributor.advisorBáča Tomáš
dc.contributor.authorJílek Martin
dc.date.accessioned2018-06-19T22:03:14Z
dc.date.available2018-06-19T22:03:14Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-773337355105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77036
dc.description.abstractKosmické prostředí staví vesmírnou techniku i biologické materiály před řadu překážek. Jednou z nich je ionizující záření, které způsobuje poruchy elektronických systémů, degradaci materiálů i radiační poškození živých tkání. Pro využívání orbitálního prostoru je nutné tomuto prostředí porozumět. Jedním z nástrojů využitelných pro tento účel jsou pixelové radiační detektory, které jsou nenáročné na rozměry, hmotnost i napájení. Zástupce této rodiny radiačních detektorů, Timepix, je součástí teleskopu v nanosatelitu VZLUSAT-1. Přestože je teleskop určen pro pozorování v rentgenové oblast, na snímcích jsou patrné i stopy jiných částic než fotonů. Nicméně teleskop většinu snímků posílá na Zemi v silně komprimovaném formátu, optimalizovaném pro rentgenová pozorování. Stopy jiných částic než fotonů jsou v nich neidentifikovatelné. V této práci je navržena a úspěšně implementována metodika, která umožňuje z těchto snímků ztracenou informaci částečně obnovit a využít snímky satelitu obsahující jen záběry radiačního pozadí pro tvorbu map rozložení jednotlivých částic na nízké oběžné dráze Země.cze
dc.description.abstractThe cosmic environment puts space technology and astronauts in front of many challenges. One of these is ionising radiation that can cause failure of electronic systems, material degradation and radiation damage to living tissues. It is necessary to understand this environment to occupy the orbital space. One of the tools available for this purpose is a family of pixel radiation detectors. These sensors are lightweight, small and have low power requirements. The representative of this family of radiation detectors, Timepix, is part of a telescope in the nanosatellite VZLUSAT-1. Although the telescope is designed for observation in the X-ray spectra, traces of particles other than photons are visible on the images. However, the telescope sends most of the images to the Earth in a highly lossy compressed format optimised for X-ray observations, traces of particles other than photons are unidentifiable. In this work, a methodology has been proposed and successfully tested which can restore the lost information to such an extent that it allows the calculation of radiation maps for different types of particles on the low Earth orbit.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpolovodičový pixelový radiační detektor,sledování vesmírné radiace,cubesat,LEO dozimetrie,strojové učení,počítačové vidění,zpracování obrazucze
dc.subjectsemiconductor pixel radiation detector,space radiation monitoring,cubesat,LEO dosimetry,machine learning,computer vision,image processingeng
dc.titleZpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1cze
dc.titleProcessing of Radiation Data from the Timepix Sensor on the VZLUSAT-1 Satelliteeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeGranja Carlos
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record