Show simple item record

Anomalies detection using domain reputations based on classifications of downloaded filesdc.contributor.advisorKubr Jan
dc.contributor.authorBauer Jiří
dc.date.accessioned2018-06-19T22:02:53Z
dc.date.available2018-06-19T22:02:53Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-773337353005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77026
dc.description.abstractCílem této práce bylo vytvořit systém využívající doménovou reputaci a na jejím základě detekovat anomality ve stahovaní souborů na základě znalosti jejich zdrojové URL. Doménová reputace je založená na databázi, která uchovává historii stažených souborů spolu s\thinspace jejich klasifikací a URL, ze kterých byly staženy. Implementovaný systém v síťovém provozu detekuje situace, při kterých dochází ke stažení souborů, které jsou detekovány antivirem, z domén s dobrou reputací. Dále hledá domény, ze kterých se stahuje velké množství škodlivého softwaru. Vytvořený systém během tří měsíců provozu nalezl 87 škodlivých domén a 234 podezřelých PE souborů označil jako čisté. Výsledný systém je v\thinspace současné době součástí antivirového programu Avast, čímž pomáhá chránit miliony uživatelů po celém světě.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to create a system using domain reputation based on which we shall detect anomalies in file downloads knowing their source URLs. The domain reputation is based on a database containing history of downloaded files together with their classification and source URL. The implemented system detects downloading of files detected by AV angines from domain with a good reputation and also finds domains serving a large portion of malware. During the first three months the resulting system found 87 malicious domains and classified 234 suspicious PE files as clean. Nowadays the system is a part of Avast antivirus helping to protect milions of users around the world.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarlowe,doménová reputace,malware,bezpečnost,detekce anomalit,URL,PEcze
dc.subjectMarlowe,domain reputation,malware,security,anomalies detection,URL,PEeng
dc.titleDetekce anomalit na základě doménových reputací podle klasifikace stažených souborůcze
dc.titleAnomalies detection using domain reputations based on classifications of downloaded fileseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeZíka Jan
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record