Show simple item record

Security and Authorization Management in modern telecommunication systemsdc.contributor.advisorVaněk Tomáš
dc.contributor.authorNeretljak Vanja
dc.date.accessioned2018-06-19T22:02:44Z
dc.date.available2018-06-19T22:02:44Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-773337350805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77020
dc.description.abstractProces autentifikace a autorizace využívající Microsoft Windows Active Directory a moderní telekomunikacní systém byl popsán v diplomové práci. Bezpecnost dat a informací je v 21.století jeden z hlavních problému v telekomunikacních sítích. Tento projekt byl inspirován nekolikaletými zkušenosti v testovacím oddelení ve spolecnosti NVision, a.s. Použití Active Directory pro autentifikaci a autorizaci umožnuje urychlit veškerou práci na modulech Service Control Points (SCP). Použití protokolu LDAP prispívá k zabezpecenému procesu overování a autorizaci uživatelských práv. Konecným výsledkem projektu je funkcní autentifikacní a autorizacní systém schopen implementace v moderní telekomunikacní síti.cze
dc.description.abstractProcess of the authentication and authorization using Microsoft Windows Active Directory and modern telecommunication system, was described in this thesis. Security of data and information is, in 21st Century, one of the leading problem in telecommunication network. This project was inspired by few years work time spend on using the system for testing purposes at NVision, a.s. company. Using Active Directory for authentication and authorization process enabled all work on Service Control Points (SCPs) modules much faster. Usage of Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) protocol assists in secure process of authentication and authorization of user rights. The final result of the project is a functional authentication and authorization system that can be implemented in modern telecommunication network.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject{Autentizace,Autorizace,Active Directory,LDAPcze
dc.subjectAuthentication,Authorization,Active Directory,LDAPeng
dc.titleSpráva autentizace a autorizace uživatelů v moderních telekomunikačních systémechcze
dc.titleSecurity and Authorization Management in modern telecommunication systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeAčimovič Djordje
theses.degree.disciplineKomunikační systémy a sítěcze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record