Show simple item record

Analysis of Financial Resources of the Czech Athletic Federationdc.contributor.advisorPošta Vít
dc.contributor.authorVytlačilová Tereza
dc.date.accessioned2018-06-19T21:59:23Z
dc.date.available2018-06-19T21:59:23Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695600077905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76903
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou finančních zdrojů Českého atletického svazu. Cílem je analyzovat financování svazu za posledních sedm let činnosti. Součástí práce je teoretický pohled na financování sportu v České republice, historie a představení vybraného svazu. Obsahem praktické části je analýza, finančních zdrojů, výdajů a rozpočtového záměru z let 2010-2016 a následné vyhodnocení. Přínosem práce je formulace silných a slabých stránek financování svazu a návrh možných řešení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the analysis of the financial resources of the Czech Athletic Federation. The aim is to analyze the funding of the Federation for the past seven years of its operation. Part of the thesis is a theoretical view on the financing of sport in the Czech Republic, the history, and introduction of the selected federation. The practical part consists of analysis, financial resources, expenditures and the budget plan for years 2010-2016 and the subsequent evaluation. The contribution of the thesis is the formulation of strengths and weaknesses of the financing of the Federation and the proposal of possible solutions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinancování sportu,dotace,analýza finančních zdrojů,výdaje,Český atletický svazcze
dc.subjectFinancing of sport,grants,analysis of financial resources,expenditures,Czech Athletic Federationeng
dc.titleAnalýza finančních zdrojů Českého atletického svazucze
dc.titleAnalysis of Financial Resources of the Czech Athletic Federationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMyšková Renáta
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record