Show simple item record

Improving of Realized SW Projects Quality in Selected Company

dc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorHalama Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-19T21:56:40Z
dc.date.available2018-06-19T21:56:40Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695599680805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76783
dc.description.abstractCílem práce je analýza procesů ve vybrané společnosti spolu s návrhem informačního systému, který tyto procesy zefektivní. Práce obsahuje analytickou část, kde je obsažen popis struktury společnosti, spolu s analýzou jejích firemních procesů pomocí BPMN notace. Dále práce obsahuje návrhovou část, kde je navržen informační systém na základě požadavků, nalezených v předchozí části. Návrhová část je popsána pomocí případů užití, doménových modelů, GUI modelů a relačního datového modelu. Poslední část práce obsahuje ekonomicko-manažerské shrnutí nákladů a přínosů systému pro tuto společnost.cze
dc.description.abstractThe goal of the thesis is the business process analysis of chosen company with design of information system, which would make its processes more effective. The thesis contains analytic part, where description of company structure with business process analysis using BPMN is included. The thesis also has the design part, where information system based on found requirements is designed. This part also contains use cases, domain models, GUI models and relational data model. In the last part of the thesis there is economic and managerial summary of information system benefits and costs for this company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectanalýza firemních procesů,návrh informačního systému,funkční a nefunkční požadavky,případ užití,GUI,BPMN,UMLcze
dc.subjectbusiness process analysis,designing information system,functional and non-functional requirements,use-case,GUI,BPMN,UMLeng
dc.titleZvýšení kvality realizovaných SW projektů ve vybrané firměcze
dc.titleImproving of Realized SW Projects Quality in Selected Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBuchtela David
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record