Show simple item record

Planning for the MoleMOD system

dc.contributor.advisorKulich Miroslav
dc.contributor.authorBrejchová Michaela
dc.date.accessioned2018-06-19T21:55:53Z
dc.date.available2018-06-19T21:55:53Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-695599602005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76749
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jde o systém navržený pro stavbu různých konstrukcí ze speciálních modulů. V těchto modulech jsou tunely, kterými mohou prolézat roboty tvarem připomínající červy, a moduly přemisťovat. První část práce se zabývá popisem systému MoleMOD, robotů a stavebních bloků, a možnostmi jeho využití. Následuje teorie diskrétního plánování a návrh samotného algoritmu. Použit bude algoritmus pro informované prohledávání stavového prostoru, přesněji algoritmus A*, upravený pro potřeby systému MoleMOD. Poslední část je o simulátoru Gazebo, ve kterém se bude výstup algoritmu testovat. K tomu je zapotřebí vytvořit modely jednotlivých částí systému včetně jejich kinematiky.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a planning algorithm for the MoleMOD system that is created at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague. The system is designed to build various constructions of special modules. These modules have tunnels inside, where the worm-shaped robots can move, and shift modules. The first part deals with a description of MoleMOD system, robots and building blocks, and possibilities of its use. Then the theory of discrete planning and the design of the algorithm follow. An informed method for state-space search will be used, more precisely the A* algorithm, adapted for the MoleMOD system's needs. The last part is about the Gazebo simulator in which the algorithm output will be tested. For that, it is necessary to create models of individual parts of the system including their kinematics.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMoleMOD,plánování,aloritmus A*,simulátor Gazebocze
dc.subjectMoleMOD,planning,A* algorithm,Gazebo simulatoreng
dc.titlePlánování pro systém MoleMODcze
dc.titlePlanning for the MoleMOD systemeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePetrš Jan
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record