Show simple item record

Control of BLDC Machine by STM-NUCLEO-IHM001

dc.contributor.advisorHlinovský Vít
dc.contributor.authorKuzma Kryštof
dc.date.accessioned2018-06-19T21:55:10Z
dc.date.available2018-06-19T21:55:10Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695599578205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76718
dc.description.abstractCílem práce je seznámit čtenáře s problematikou BLDC motorů a jejich řízení. Úvodem budou rozebrány jednotlivé vlastnosti BLDC motorů a jejich konstrukční prvky. Zmíněn zde bude matematický model motoru a jeho charakteristika. Dále bude řeč o způsobu jejich řízení. Důraz bude kladen zejména na způsob vyhodnocování polohy rotoru, a to především na bezsenzorovou metodu. S tím souvisí seznámení se s firmou ST Microelectronic, potažmo jejich platformou STM32F302R8 a příslušným modulem IHM07M1 určeným k řízení BLDC motorů. Bude zde také opodstatněn výběr vývojového prostředí. V praktické části bude podrobně probrán zdrojový kód, řídící vývojovou platformu, a to včetně vývojových diagramů. V závěru pak budou uvedeny oscilogramy hodnot naměřených při chodu motoru na základě tohoto kódu.cze
dc.description.abstractThe focus of the thesis is to introduce the BLDC motors and their driving problematics. In the beginning, the individual properties of BLDC engines and their structural elements will be analyzed. The mathematic model of the motor will be mentioned there as well. Part of the work will be also dedicated to the driving problematics. Which is asociated with the rotor position detection. Especially important will be the part about rotor position capturing, using sensorless method. Project is related to STM32F302R8 development board and the IHM07M1 modul, designed to control BLDC motors. Development board and modul is produced by ST Microelectronic company. There will be also substantiate choice of workbenches. In the practical part the source code including the flowchart will be closely explained. In the end there will be also enclosed oscilogrames, captured on the base of the mentioned source code driving.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBLDC,bezkartáčový stejnosměrný motor,komutace,rotor,stator,Six-step komutace,PWM modulace,pulsně šířková modulace,bezsenzorové řízení,Hallovy sondy,BEMF,zpětné elektromotorické napětí driver,ST Microelectronics,STM32F302R8,IHM07M1,IHM001,softwarecze
dc.subjectBLDC,brushless direct current motor,comutation,rotor,stator,Six-step comutation,PWM modulation,pulse width modulation,sensorless driving,Hall sensors,BEMF,back electromotive force driver,ST Microelectronics,STM32F302R8,IHM07M1,IHM001,softwareeng
dc.titleŘízení BLDC motoru platformou STM -NUCLEO-IHM001cze
dc.titleControl of BLDC Machine by STM-NUCLEO-IHM001eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDivín Stanislav
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrických pohonů a trakcecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record