Show simple item record

Machine-to-machine (M2M) communication by means of public communications networksdc.contributor.advisorBrabec Zdeněk
dc.contributor.authorStejskalová Andrea
dc.date.accessioned2018-06-19T21:55:00Z
dc.date.available2018-06-19T21:55:00Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-695599569705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76707
dc.description.abstractCílem bakalářské práce "Machine-to-Machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítí" je definovat a popsat komunikace mezi stroji, kde nejdůležitější roli hraje popis internetu věcí, který se pro tento typ komunikace využívá. Internet věcí definujeme podle jeho základní charakteristiky a určitých požadavků. Pro přesnější popis si popíšeme referenční model internetu věcí a poté porovnáme s platformou M2M. Další důležité téma je aplikační programovací rozhraní, které umožňuje lepší přístup ke službám a zařízením internetu věcí v komunikační síti. Pro nás nejdůležitější komunikační síť je mobilní síť, která je využívána v M2M komunikaci. Mobilní sítě můžeme rozdělit na licencované nebo nelicencované. Oba typy mobilních sítí jsou využity v M2M komunikaci. Komunikace mezi stroji začíná být čím dál více rozšířenější a expandují do více oblastí trhu. Podle celosvětové či evropské predikce se bude komunikace mezi stroji nadále rozpínat do dalších oblastí a počet využití se bude zvětšovat. Se stejným trendem můžeme počítat i v České Republice.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis "Machine-to-Machine (M2M) communication by means of public communications networks" focuses on concept of the Internet of Things. It defines and describes this concept as a communication which is existing among machines. To better understand this concept, I specify core characteristics and assumptions for IoT. In this instance I use some important issues like, reference model of IoT his comparison with M2M platform. Other is API, Application Programming Interface, which secure better access to services and devices of IoT in communication network. Mobile network as a part of communication network is crucial for this thesis, because it is used within M2M communication. Communication among machines is starting to be common thing and it expands to all corners of business and markets. Regarding this rising significance, I present market predictions for usage of communication among devices in Europe and Czech Republic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectM2M komunikace,Internet věcí,LPWAN,predikce M2Mcze
dc.subjectM2M communication,Internet of Things,LPWAN,prediction for M2Meng
dc.titleMachine-to-machine (M2M) komunikace prostřednictvím veřejných komunikačních sítícze
dc.titleMachine-to-machine (M2M) communication by means of public communications networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeKřepelka Václav
theses.degree.disciplineSíťové a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record