Show simple item record

Use eye-tracking in the testing of competencies in HRdc.contributor.advisorDobiáš Martin
dc.contributor.authorKasl Ondřej
dc.date.accessioned2018-06-19T21:54:46Z
dc.date.available2018-06-19T21:54:46Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-695599565805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76699
dc.description.abstractPráce se zabývá využitím technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí v oblasti personalistiky. V rámci praktické části práce byl proveden experiment s oční kamerou na vzorku 41 studentů. Studenti byli podrobeni testové baterii čtyř úloh, v nichž byly sledovány klíčové znaky (například čas, chybovost, počet pohledů mimo vymezenou zónu a další). Tyto znaky byly následně porovnány s referencí v podobě online psychodiagnostických testů od společnosti Motiv P s.r.o. Výsledky experimentu ukazují, že metoda může nalézt uplatnění v personalistice. Práce dále shrnuje klíčové oblasti možného využití a akcentuje přidanou hodnotu navrhované technologie ve zkoumané oblasti. Součástí práce je teoretický podklad, který vysvětluje a doplňuje relevantní interdisciplinární souvislosti.cze
dc.description.abstractThe thesis focuses on the use of eye tracking technology for competencies testing in human resources. The practical part of this thesis describes an eye camera experiment which was carried out on a sample of 41 students. The students were subjected to a test battery of four tasks in which key variables were tracked (e.g. time, number of errors in the task, number of views outside the region of interest, etc.). These variables were then compared with a reference in the form of online psychodiagnostic tests from the company Motiv P s.r.o. The results of the experiment suggest that the method can be utilized in the field of human resources. Moreover, the thesis summarizes the key areas of its potential use and accentuates the added value of the proposed technology in the mentioned field. A theoretical background, which explains and complements the relevant interdisciplinary context is also part of the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsledování očních pohybů,personalistika,testování kompetencícze
dc.subjecteye tracking,human resources,competency testingeng
dc.titleVyužití oční kamery při testování kompetencí v personalisticecze
dc.titleUse eye-tracking in the testing of competencies in HReng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHorák Martin
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record