Show simple item record

Influence of non-linear loads on power distribution systemdc.contributor.advisorSýkora Tomáš
dc.contributor.authorČerný David
dc.date.accessioned2018-06-19T21:54:26Z
dc.date.available2018-06-19T21:54:26Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-593779835205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76683
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá otázkou kvality elektrické energie v souvislosti s nelineárními spotřebiči a jejich zpětnými vlivy na distribuční síť. V teoretické části je popsán provoz sítí na území České republiky, jejich členění a uspořádání. Dále jsou popsány parametry pro hodnocení kvality elektrické energie a navazující problematika rušení v elektrické síti. Část je zde věnována analýze vyšších harmonických frekvencí a způsobům jejich vyšetřování. V návaznosti na předchozí kapitoly jsou představeny nelineární spotřebiče jako zdroje rušení v síti nízkého napětí a problémy, které způsobují. V závěru teoretické části jsou popsány způsoby eliminace vzniku a šíření rušení v sítích nízkého napětí. V rámci praktické části bylo provedeno měření kvality elektrické energie v síti nízkého napětí ve spolupráci se společností PREdistribuce, a.s. a následně bylo provedeno vyhodnocení naměřených údajů. Měřením bylo prokázáno, že z hlediska ČSN EN 50160 došlo k překročení povolených limitů pro flikr, na základě čehož jsou navrhnuta dvě nápravná opatření. Na závěr práce bylo pro výběr nejlepšího řešení provedeno technicko-ekonomické zhodnocení obou variant a závěrečné doporučení pro realizaci.cze
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis deals with electric power quality in connection with non-linear loads and their retrograde effect on the distribution network. In theoretical part I described the operation and structuring of the networks in Czech republic. Then I described characteristics for evaluation of power quality and following up matters of power disturbances. Chapter is dedicated to analysis of harmonic frequencies and the ways of their inspection. As a follow-up to previous chapters I introduce non-linear loads as the origin of power disturbance in the low-voltage networks and the problems caused by them. In the end of theoretical part I described ways of elimination of creation and spreading of power disturbances. For the practical part I measured electric power quality in low-voltage network which I did in cooperation with PREdistribuce, a. s. Then I evaluated measured results. Measurement showed that flicker limits were surpassed according to ČSN EN 50160 and based on that I suggested two corrective measures. In the conclusion of my thesis to find the best solution I did technical economic evaluation of both options and added final recommendation for implementation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectČSN EN 50160,distribuční síť,flikr,fluktuace napětí,kvalita elektrické energie,měření kvality elektrické energie,nelineární spotřebiče,pasivní a aktivní filtry,rušení v elektrické síti,účiník,vyšší harmonickécze
dc.subjectČSN EN 50160,distribution network,electrical power network disturbance,flicker,harmonics,non-linear loads,passive and active harmonic filter,power factor,power quality,power quality measurement,voltage fluctuationeng
dc.titleVliv nelineárních spotřebičů na distribuční síťcze
dc.titleInfluence of non-linear loads on power distribution systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDvořáček Lukáš
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record