Show simple item record

Active control for an RC scale car

dc.contributor.advisorHromčík Martin
dc.contributor.authorVošahlík David
dc.date.accessioned2018-06-19T21:54:24Z
dc.date.available2018-06-19T21:54:24Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-593779830705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76681
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci systému aktivního řízení RC auta. Cílem této práce je vytvořit testovací platformu pro účel potvrzení principů platných u řídících zákonů aplikovatelných pro automobilový průmysl a jejich následnou validací. Použitý RC model obahuje dva bez-senzorové BLDC motory a digitální servo pro zatáčení. V práci je popsán jejich návrh a implementace do modelu. Následně je diskutován návrh a výběr senzorických jednotek použitých v modelu. Dále je pojednáváno o výběru řídící jednotky a implementaci programu do ní. Jako řídící mikrokontrolér byl vybrán ATSAM3X8E v jednotce Arduino Due. Řídící systém ovládá napětí na jednotlivých motorech a natočení serva. Práce se zabývá implementací komunikace senzorů s řídící jednotkou. Je zde popsán návrh, experimentální ladění, validace a implementace jednoduchých zpětnovazebních a přímovazebních řídících zákonů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design and implementation of an active RC control system. The aim of this work is to create a test platform for confirming the control laws' principles applicable to the automotive industry and their subsequent validation. The used RC model contains two BLDC motors and a digital servo used for turning. The thesis describes their design and implementation into the model. The thesis then discusses the design and selection of sensor units used in the model. It also deals with the selection of the control unit and the subsequent implementation of the program into it. As a microcontroller, the ATSAM3X8E in the Arduino Due unit was selected. The control system controls the voltage on the individual motors and the turning angle of servo. The thesis deals with implementation of sensor communication with the control unit. It describes the design, experimental tuning, validation and implementation of simple feedback and feedforward control laws.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecttorque vectoring,Arduino,senzor,inerciální senzor,active control,RC model,embedded systémcze
dc.subjecttorque vectoring,Arduino,sensor,inertial sensor,active control,RC model,embedded sytemeng
dc.titleSystém aktivního řízení pro RC autocze
dc.titleActive control for an RC scale careng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeGurtner Martin
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record