Show simple item record

Management system for digitalized literary worksdc.contributor.advisorKlouda Karel
dc.contributor.authorMelichar Martin
dc.date.accessioned2018-06-19T21:54:00Z
dc.date.available2018-06-19T21:54:00Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-587865280005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76665
dc.description.abstractV této práci je popsán vývoj aplikace pro převod literárních děl do elektronické podoby. Literární rešerše se zabývá porovnáváním technologií pro vývoj webových aplikací a porovnáváním textových formátů pro uchovávání elektronických děl. Dále jsou popsána zadaná vstupní data a způsob jejich importu. Praktická část navazuje na vyhodnocení rešerše a popisuje průběh vývoje aplikace. Hlavním přínosem této práce je ulehčení převodu literárních děl do elektronické podoby zaměstnancům UČL AV ČR.cze
dc.description.abstractIn this thesis the development of an application for the conversion of literary works into electronic form is described. Literary research focuses on comparing of technologies for web application development and comparing text formats for maintaining of electronic works. Furthermore, the assigned input data and the way of their import are described. The practical part follows the evaluation of research and describes the process of the application development. The primary contribution of this thesis is to facilitate the conversion of literary works into electronic form for the UČL AV ČR employees.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectwebová aplikace,redakční systém,návrh a implementace,správa eletronických literárních děl,Slim,PHPcze
dc.subjectweb application,management system,design and implementation,digitised literary works management,Slim,PHPeng
dc.titleSystém pro správu elektronických verzí literárních dělcze
dc.titleManagement system for digitalized literary workseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeStarý Jan
theses.degree.disciplineWeb a multimédiacze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record