Show simple item record

Customer Support Systemdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorHolodniok Martin
dc.date.accessioned2018-06-19T21:53:20Z
dc.date.available2018-06-19T21:53:20Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-587865166605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76631
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na CRM systémy a jejich využití pro podporu zákaznických procesů. Cílem práce je implementovat CRM systém v neziskové organizaci Tamjdem o.p.s. a tím přispět ke zlepšení vztahu se zákazníky. První část představuje práci se zákazníky, definuje co je CRM systém a porovnává vybraná CRM řešení. Dále práce analyzuje aktuální podporu zákaznických procesů v organizaci Tamjdem a jejich slabé stránky. Na základě identifikovaných slabých stránek je navrženo a implementováno nové řešení. Přínosy implementace jsou poté vyhodnoceny.cze
dc.description.abstractThesis is focused on CRM systems and their use for customer support. Purpose of this thesis is to implement CRM system in a non-profit organization Tamjdem o.p.s. and improve their customer relationship management. First part of the thesis introduces customer support, defines what is CRM system and compares selected CRM solutions. Thesis also analyzes actual customer support in organization Tamjdem and their weaknesses. Based on identified weaknessess, a new solution is proposed and implemented. The benefits of implementation are then evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZákazník,práce se zákazníky,CRM systém,Salesforce CRMcze
dc.subjectCustomer,customer management,CRM system,Salesforce CRMeng
dc.titleSystém pro podporu zákazníkůcze
dc.titleCustomer Support Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVozárová Pavla
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record