Show simple item record

Design Promotional Campaign Targeted at the Compaign Targeted at the Company's end Customersdc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorTaliánová Aneta
dc.date.accessioned2018-06-11T07:26:29Z
dc.date.available2018-06-11T07:26:29Z
dc.date.issued2018-06-10
dc.identifierKOS-593779615905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76493
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh propagační kampaně pro společnost Kariéra, s.r.o. Teoretická část obsahuje hlavně teoretické poznatky nutné k porozumění praktické části, ze základních pojmů, termínů a metody práce. Praktická část se zabývá marketingovou komunikaci firmy, SWOT analýzou, marketingovým průzkumem a zjišťuje nedostatky v této oblasti. Závěrečná část obsahuje návrhy na zlepšení propagace firmy, které zahrnují nové formy marketingové komunikace včetně jejich aplikace do praxe, a měli by vést ke splnění cílů kampaně.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is the proposal of a promotional campaign for the company Kariéra, s.r.o. The theoretical part contains mainly theoretical knowledge necessary to understand the practical part, basic terms, terms and methods of work. Practical part deals with company marketing communication, SWOT analysis, marketing research and identifies shortcomings in this area. The final part includes suggestions to improve company promotion that includes new forms of marketing communications, including their application to practice, and should lead to the campaign goals being met.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPersonální marketing,marketing,personální agentura,SWOT analýza,komunikační mix,propagace,reklamacze
dc.subjectPersonal marketing,marketing,personal agency,SWOT analysis,communication mix,promotion,advertisementeng
dc.titleNávrh propagační kampaně firmy zaměřené na koncové zákazníkycze
dc.titleDesign Promotional Campaign Targeted at the Compaign Targeted at the Company's end Customerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJohnová Radka
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record