Show simple item record

Innovation of Marketing Mix for Mixit Companydc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorPavlovová Dáša
dc.date.accessioned2018-06-11T07:26:29Z
dc.date.available2018-06-11T07:26:29Z
dc.date.issued2018-06-10
dc.identifierKOS-931263089705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76491
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů marketingového mixu vybrané obchodní společnosti. Člení se do dvou částí. Teoretická část bakalářské práce je věnována literární rešerši, v rámci které jsou vymezeny základní pojmy týkající se marketingu a marketingového mixu. Podrobně je zde rozebrán produkt, cena, distribuce a propagace. V praktické části bakalářské práce je stručně představena společnost Mixit, s.r.o.. Následně jsou analyzovány jednotlivé nástroje marketingového mixu společnosti. Na základě této analýzy jsou navržena případná doporučení.cze
dc.description.abstractBachelor thesis focuses on analysis of marketing mix tools of selected business company. It is divided into two parts. The theoretical part of the bachelor thesis is devoted to literature research, which defines the basic concepts of marketing and marketing mix. The product, price, distribution and promotion is detailed here. In the practical part of the bachelor's thesis, the company Mixit, s.r.o. is introduced. Subsequently, the individual tools of the marketing mix of the company are analyzed. Based on this analysis, possible recommendations are suggested.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketing,marketingový mix,produkt,cena,distribuce,propagace,analýza,inovacecze
dc.subjectMarketing,marketing mix,product,price,placement,promotion,analysis,innovationeng
dc.titleInovace marketingového mixu společnosti Mixit, s.r.o.cze
dc.titleInnovation of Marketing Mix for Mixit Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHavránek Jan
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record