Show simple item record

Designing a new solution for Inquiry CTUdc.contributor.advisorValenta Michal
dc.contributor.authorKnap David
dc.date.accessioned2018-06-11T07:26:25Z
dc.date.available2018-06-11T07:26:25Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-773337368305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76485
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na systém sběru zpětné vazby na Českém vysokém učení technickém v Praze, a reaguje na dlouhodobou nespokojenost současných uživatelů aplikace Anketa ČVUT a nové legislativní požadavky v oblasti. V práci je provedena analýza současných problémů, a na základě průzkumů mezi studenty a vyučujícími je nastíněna vize nové webové aplikace, která současným problémům čelí. Ta je následně prezentována jednotlivým fakultám univerzity a prorektorce pro studium a zapracovává jejich požadavky. Tento koncept, postavený na požadavcích jednotlivých skupin uživatelů je pak přetvořen v prototyp studentského rozhraní pro vyplňování anketních lístků, jehož jednotlivé prvky jsou detailně popsány a vybudovány na základě znalostí softwarového inženýrství a interakce člověka s počítačem, i autorových zkušeností v oblasti marketingu. Prototyp je podroben uživatelskému testování použitelnosti, a společné výstupy tvoří pevný podklad pro implementaci nové verze aplikace.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on a feedback gathering system at Czech Technical University in Prague as a reaction on both the long-term dissatisfaction of Inquiry CTU application users and recent legal changes. Based on the analysis of current issues and user researches among students and teachers the thesis shows a vision of a new web application as a solution to the issues identified. This concept is shown to vice-deans of the university faculties and to the vice-rector for bachelor and master studies. With all the opinions and requirements incorporated, a prototype of student part of the application is created, together with the detailed description of the respective parts of the interface based on both the application of software engineering and human-computer interaction practices, and author's marketing skills. The prototype is then tested with users and the outputs serve as a solid base for the implementation of the new feedback gathering system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAnketa ČVUT,podpora výuky,UX,návrh uživatelských rozhraní,průzkum uživatelůcze
dc.subjectInquiry CTU,Education Support,User Experience,User Interface Design,User Researcheng
dc.titleNávrh nového řešení aplikace Anketa ČVUTcze
dc.titleDesigning a new solution for Inquiry CTUeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMíkovec Zdeněk
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record