Show simple item record

Employee Education and Development at Johnson Controls International, spol. s.r.o.dc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorVajchrová Veronika
dc.date.accessioned2018-06-11T07:26:23Z
dc.date.available2018-06-11T07:26:23Z
dc.date.issued2018-06-10
dc.identifierKOS-695600306105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76481
dc.description.abstractCílem práce je pomocí výsledků získaných z dotazníkového šetření a informací poskytnutých specialistou personálního oddělení prozkoumat a posoudit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti Johnson Controls International, spol. s.r.o. a navrhnout opatření pro odstranění zjištěných nedostatků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje obecné principy vzdělávání zaměstnanců a analýzu šetření, týkající se vzdělávání ve společnostech Libereckého kraje. Praktická část je pak věnována stručnému popisu vybrané společnosti, systému vzdělávání, který uplatňují a analýze postoje jejích zaměstnanců k dalšímu vzdělávání. Výstupem práce jsou možné návrhy a doporučení, jejichž aplikace by mohla mít zásadní vliv na zlepšení vnímání vzdělávacích aktivit u zaměstnanců společnosti.cze
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to investigate and assess the education and development of employees at Johnson Controls International, spol. s.r.o. Using the results obtained from the questionnaire survey and information provided by the personal department specialist, propose measures to address identified shortcomings. The thesis is divided into two parts. The theoretical part, dealing with the general principles of employee education and analysis of the survey concerning education in the companies of the Liberec region. Then the practical part, including a brief description of the selected company, the system of education that they apply and the analysis of employees' attitudes towards education. Outputs of the thesis are suggestions and recommendations, whose application could have a significant impact on improving the perception of the educational activities.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŘízení lidských zdrojů,vzdělávání zaměstnanců,cyklus vzdělávání,efektivita vzdělávání,Liberecký krajcze
dc.subjectHuman resources management,education of employees,cycle of education,effectivity of education,Liberec regioneng
dc.titleVzdělávání a rozvoj zaněstnanců v Johnson Controls International, spol. s.r.o.cze
dc.titleEmployee Education and Development at Johnson Controls International, spol. s.r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record