Show simple item record

Analysis of Municipal Debt in the Central Bohemian Regiondc.contributor.advisorKoťátková Stránská Pavla
dc.contributor.authorNajmanová Kateřina
dc.date.accessioned2018-06-11T07:26:05Z
dc.date.available2018-06-11T07:26:05Z
dc.date.issued2018-06-10
dc.identifierKOS-695600125205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76472
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na analýzu zadluženosti vybraných obcí ve Středočeském kraji. První část teoreticky vymezuje obec jako jednotku územní samosprávy a vysvětluje pojmy související s hospodařením obce. Druhá část je věnována analýze obecních roz-počtů s důrazem na skladbu příjmů. Následně je provedena analýza vybraných ukazatelů a dle výsledků jsou obce vzájemně porovnány. Součástí práce je kvantifikace vzájemné korelační závislosti mezi zadlužeností obce a přítomností průmyslového podniku, který se v ní nachází.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the analysis of municipal debt in the central bohemian region. The first part of the thesis defines the municipality as a unit of territorial self-government and explains the concepts related to the economic results of the municipality. The second part of the thesis is devoted to the analysis of municipal budgets, especially to the composition of the income. Subsequently, an analysis of the selected indicators is performed and according to the results, the municipalities are compared to each other. Included in the thesis is also the determination of the dependence between the indebtedness of the municipality and the presence of the industrial enterprise within it.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObec,rozpočet,příjmy,výdaje,zadluženost,saldo rozpočtucze
dc.subjectMunicipality,budget,income,expenses,indebtedness,budget balanceeng
dc.titleAnalýza zadluženosti obcí ve Středočeském krajicze
dc.titleAnalysis of Municipal Debt in the Central Bohemian Regioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeToth Daniel
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record