Show simple item record

Airport Aircraft Movement and Control at Airport Including Airport Data Representationdc.contributor.advisorVolf Přemysl
dc.contributor.authorHrych Petr
dc.date.accessioned2018-06-11T07:25:45Z
dc.date.available2018-06-11T07:25:45Z
dc.date.issued2018-06-11
dc.identifierKOS-695599888805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76454
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problémem řízení letového provozu na letišti. V úvodu je představena struktura letiště a způsob pozemního řízení. Dále je provedena rešerše možných zdrojů dat pro reprezentaci letiště a vytvořena datová struktura repezentující letiště, která umožňuje plánování trajektorií pro jednotlivá letadla. Za účelem plánování trajektorií je implementován algoritmus schopný plánovat trajektorie v závislosti na trajektoriích již naplánovaných. Pro účely simulace jsou naimplementovány moduly simulující pozemního řídího a pilota. Oba tyto moduly obsahují nástroje pro vyhýbání se kolizím a jsou spolu schopny komunikovat. Činnost plánovacího alogoritmu i obou modulů je testována pomocí různých simulačních scénárů. Celá implementace je zaintegrována do systému AgentFly.cze
dc.description.abstractIn this Bachelor's thesis is introduced a problem with air traffic control at the airport. At the begging of this thesis the airport structure together with the ground contol is described. For the purposes of this thesis a research about a possible data sources have been made. A data structure representing an airport is designed. Trajectory planning is ensured by planning algorithm. This algorithm is able to find a trajectory, while avoiding collision with already planned trajectories. For an air traffic simulation a controller module and a pilot module are implemented. Both of these modules implement mechanisms for collision avoidance and comunication. The planning algorithm and both modules are tested in several simulation scenarios. This whole project is implemented and integrated into the AgentFly system.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŘízení letového provozu,simulace pozemního řídícího,datová reprezentace letiště,plánování trajektorií,AgentFlycze
dc.subjectAir traffic control,simulation of the ground control,airport representation,trajectory planning,AgentFlyeng
dc.titlePohyb a řízení letadel na letišti včetně datové reprezentacecze
dc.titleAirport Aircraft Movement and Control at Airport Including Airport Data Representationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeWalter Viktor
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record