Show simple item record

Economic Factors of the Oil Marketdc.contributor.advisorPošta Vít
dc.contributor.authorLalák Dominik
dc.date.accessioned2018-06-09T08:08:33Z
dc.date.available2018-06-09T08:08:33Z
dc.date.issued2018-06-09
dc.identifierKOS-695600086905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76403
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce na téma "Ekonomické faktory trhu ropy" je seznámení se se základními vlastnostmi ropy, na základě kterých dojde ke shrnutí faktorů ovlivňujících cenu ropy na světových trzích, z historických událostí, po faktory které nadále působí. Na základě tohoto shrnutí si ukážeme možné investice do ropy. Přínosem bakalářské práce pak bude shrnutí celkového trhu s ropou z pohledu vývoje cen a zásob, na základě kterých je možné do ropy investovat.cze
dc.description.abstractThe goal of the Bachelor´s thesis on topic "Economic Factors of the Oil Market" is familiarization with basic property of oil, on the basis will be to sum up oil factors having an influence on oil price at world markets, information will be from historical events to present factors which them still have an influence. On the basis of this summary I will show possible investments to oil industry. Benefit of this Bachelor´s thesis will be summary of oil market like a whole, from general view of prices and supply, which that basis is possible to invest to oil.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRopa,OPEC,kartel,zásoby ropy,ropný vrchol,vývoj ceny,inves-tice,akcie,ETFcze
dc.subjectOil,OPEC,cartel,oil reserves,peak oil,price development,in-vestments,stocks,ETFeng
dc.titleEkonomické faktory trhu ropycze
dc.titleEconomic Factors of the Oil Marketeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMakovský Petr
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record