Show simple item record

Flight records iOS application with modern architecture and FRP

dc.contributor.advisorVeselý Dominik
dc.contributor.authorŽid Martin
dc.date.accessioned2018-06-08T08:03:01Z
dc.date.available2018-06-08T08:03:01Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-762877599105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76362
dc.description.abstractTato práce realizuje iOS aplikaci pro evidenci letů. V první části jsou popsány různé možnosti architektur a uložení dat při tvorbě iOS aplikací společně s charakteristikou funkcionálně reaktivního programování. V další části jsou analyzovány obdobné aplikace a předpisy pro piloty České republiky, podle nichž probíhá návrh funkcionality vytvářené aplikace. Podle návrhu je následně zvolena vhodná architektura a frameworky a je navrženo uživatelské rozhraní v podobě wireframů, které slouží jako podklad pro samotnou implementaci aplikace. Aplikace je implementována s použitím zvolené architektury a pomocí principů FRP. V průběhu implementace aplikace jsou realizovány jednotkové testy a na konci jsou provedeny uživatelské testy. Na základě výsledků testů je aplikace upravena do finální podoby. V poslední části práce popisuji výhody a nevýhody, které přinesly postupy FRP. Také hodnotím časovou a implementační náročnost oproti standardním postupům a architektuře MVC. V práci jsem vytvořil funkční iOS aplikaci s využitím moderní architektury a principů FRP. Aplikace bude sloužit pilotům České republiky pro elektronickou evidenci letů a bude jim také ulehčovat administrativu s evidencí spojenou. V příloze této diplomové práce je možné nalézt všechny zdrojové kódy jak aplikace, tak i testů společně s dokumentací, vytvořenými wireframy a záznamy z uživatelského testování.cze
dc.description.abstractThis thesis implements an iOS application for flights recording. In the first part, software architectures and data persistence solutions in the iOS development are analyzed along with the characterization of the functional reactive programming. After that, I conduct the analysis of similar applications and regulations for pilots of the Czech Republic. According to which I design functionalities, choose the appropriate architecture and frameworks, and create the user interface in the form of wireframes. These wireframes provide the basis for an implementation. The application is implemented with the chosen architecture and the FRP. During the implementation, unit tests are created and at the end, user tests are performed. These tests help to adjust the application to its final version. In the last part, I describe advantages and disadvantages caused by FRP procedures. I also evaluate time and implementation difficulties compared to standard procedures and to the classical MVC architecture. In the thesis, I create the functional iOS application using the modern architecture and FRP. This application will help its users to record and manage their flights. In the appendix of the thesis, all source files for both application and tests can be found along with documentation, wireframes and user tests recordings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmobilní aplikace pro evidenci letů,iOS,Swift,FRP,ReactiveCocoa,MVVM architekturacze
dc.subjectflight records mobile application,iOS,Swift,FRP,ReactiveCocoa,MVVM architectureeng
dc.titleLetecké záznamy pro iOS pomocí moderních architektur a FRPcze
dc.titleFlight records iOS application with modern architecture and FRPeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŽikovský Pavel
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record