Show simple item record

Financial and Technical Analysis of ČEZ a.s.dc.contributor.advisorToth Daniel
dc.contributor.authorHofman Matěj
dc.date.accessioned2018-06-08T08:02:33Z
dc.date.available2018-06-08T08:02:33Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695600083705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76344
dc.description.abstractTato práce obsahuje finanční a technickou analýzu firmy ČEZ a.s., které byly sestaveny s cílem zanalyzování současné situace podniku a vytvoření prognózy na budoucí období. Tyto analýzy byly zpracovány za použití platné metodiky, s níž je čtenář seznámen v příslušné kapitole. Hlavním výstupem práce jsou doporučující opatření vyplývající z výsledků analýz.cze
dc.description.abstractThis thesis consists of financial and technical analysis of ČEZ a.s., main purpose of which was to analyse current state of affairs of the firm and construction of forecast for the future. Those analyses are made using valid methods which are introduced to the reader in appropriate chapter. Main output of this thesis are recommendations based upon the analyses.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýza,absolutní ukazatele,poměrové ukazatele,technická analýza,grafické metody,technické indikátory,intervalová prognóza,ČEZcze
dc.subjectFinancial analysis,Absolute ratios,financial ratios,Technical analysis,Graphical methods,Technical indicators,Interval forecast,ČEZeng
dc.titleFinanční a technická analýza firmy ČEZ a.s.cze
dc.titleFinancial and Technical Analysis of ČEZ a.s.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMaialeh Robin
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record